Select Page
Fragmenty

Fragmenty

Ewolucja i postrzeganie rozciąga się między fragmentami a całością. Na różnych etapach życia, w zależności od naszej kondycji mentalnej, intelektualnej, fizycznej, postrzegamy otaczającą nas przestrzeń jako wielość fragmentów lub jako większe całości. Poruszanie się w...