Interior

Nowe Horyzonty

  • by
Krótka wizyta w kinie Nowe Horyzonty. Oprócz wiadomej funkcji filmowej to miejsce spotkań, wystaw, prelekcji, małych posiłków. Emanuje dobrą energią.

Interior

  • by
Przed remontem? w trakcie remontu? po remoncie? …