Zdjęcia krajobrazowe
są w rzeczywistości
krajobrazami wewnętrznymi.

Minor White